“Yesterday I was clever, so I wanted to change the world.
Today I am wise, so I am changing myself.”

Rumi


Jan Grielens Klinisch Psycholoog

Ik ben altijd gefascineerd geweest door het mysterie van het menselijk functioneren.
In 1987 ben ik dan ook als psycholoog aan de KULeuven afgestudeerd. In het eerste deel van mijn professioneel leven lag mijn focus op coaching van individuen, teams en ondernemingen en voornamelijk gericht op het creëren van resultaten en verandering. Gaandeweg kwam ik er achter dat coaching niet altijd voldoende is en dat, om blijvende veranderingen te creëren, soms therapie aangewezen is. In de loop der jaren heb ik een breed palet van invalshoeken verzameld; cognitieve benadering, structuur en systeem benadering, lichamelijke en emotionele traumaverwerking, mindfullness en meditatie. Enkel benaderingen die ik als waardevol ervaarde en waarvan ikzelf en mijn naaste omgeving de veranderingen konden vaststellen, hanteer ik in mijn praktijk.

Wat ik niet kan ontkennen is dat persoonlijke verandering wel degelijk mogelijk is, een verandering die blijvend is en die je niet meer kan afgenomen worden. Als therapeut zie ik het als mijn taak om ook jou een mogelijkheid tot verandering voor te houden en mogelijk te maken, je de nodige hulpmiddelen aan te reiken die hierbij kunnen helpen. Therapie is voor mij een creatief, actief en boeiend proces dat je dichter tot je zelf brengt en dat niet noodzakelijk moeilijk hoeft te zijn.

Als dit je aanspreekt, is een afspraak maken de eerste en beste stap.

Ik kijk er naar uit om samen met jou aan de slag te gaan.

Jan Grielens
Klinisch Psycholoog
Meibloemstraat 18
2600 Berchem-Antwerpen
0498 56 17 47
jan.grielens@gmail.com